Kremlin Watch Strategy

Západní demokracie již pět let čelí vysoce agresivnímu chování Ruské federace. Když Rusko v roce 2008 zahájilo válku proti Gruzii a následně začalo okupovat pětinu jejího území, Západ nezareagoval v rámci naivní strategie appeasementu. V roce 2014 zahájil autoritářský režim vedený prezidentem Vladimirem Putinem válku proti Ukrajině a zároveň Moskva začala mobilizovat intenzivní nepřátelské operace proti západním demokraciím.

Kremlin Watch Strategy přináší 20 konkrétních opatření, která evropské země musí realizovat v odpovědi na tuto agresi. Tento dokument podepsalo 29 odborníků na bezpečnostní politiku z celé Evropy.

Číst dále

Význam a modality odstrašení: Aktuální vojensko-strategická situace v Pobaltí

Think-tank Evropské hodnoty vydává novou publikaci v rámci Programu bezpečnostních studií, autorem je vedoucí programu Martin Svárovský. Text se zamýšlí nad potřebou odstrašovacích a ujišťovacích opatření v podobě European Reassurance Initiative resp. European Deterrence Initiative a enhanced Forward Presence a jejich dalšího posílení, zejména v Pobaltí. PDF dostupné zde. Číst dále

Shrnutí kontrarozvědné části Výroční zprávy BIS za rok 2017

Při interpretaci výroční zprávy BIS za rok 2017 je důležité si nejdříve uvědomit kontext, v kterém kontrarozvědka tento dokument zveřejňuje. BIS je dnes pod největším tlakem kvůli zahraničněpolitickým zájmům ve své historii. Ještě nikdy Rusko nevytvářelo na kontrarozvědku tak obrovský tlak, byť tak činí nepřímo skrze úřad prezidenta ČR. Shrnutí je k dispozici ZDEČíst dále

2018 Ranking of countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s subversion operations

This report is a follow-up to the Overview of countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s subversion operations conducted by the European Values Think-Tank and published in May 2017. It summarises the attitudes, policies, and strategic responses of the EU28 to Russia’s disinformation campaigns and other hostile influence operations. The special focus in this updated issue is on the main developments and changes, positive or negative, which took place during the months after the original report was published. Specifically, the developments have been updated up to June 1st, 2018. Read the PDF.

 

Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

Podle analýzy think-tanku Evropské hodnoty je mediální výchova ve vzdělávacím systému zakotvena a dokonce na ni upozorňuje i Audit národní bezpečnosti jako na nástroj proti hybridním hrozbám. Podle autora analýzy, učitele mediální výchovy a spoluzakladatele Aliance pro otevřené vzdělávání Michala Kaderky, pro ni ale není ve výuce dost místa, učitelé se připravují na koleni a pokud nezvedneme digitální gramotnost, neposílíme ani tu mediální. Číst dále

16 nejdůležitějších závěrů z Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2016

Think-tank Evropské hodnoty vydává nový odborný podklad, který nabízí ucelený výběr nejdůležitějších bezpečnostních hrozeb, tak jak je definovala Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě z roku 2016. Předkládané hrozby jsou charakteristické tím, že je nelze časově ohraničit. Jsou tedy aktuální i v tomto roce, byť se jejich projevy mohu lišit. Jedná se zejména o energetickou bezpečnost, o jejíž ovlivňování usilují státní i nestátní aktéři. Dále o migraci a s ní spojené jevy, které představují klíčové téma na evropské úrovni a které měly moc polarizovat českou společnost. Extremismus, který se své nejvyhrocenější podobě manifestuje ve formě terorismu. Poslední část podkladu se věnuje vlivovým a dezinformačním aktivitám Ruské federace a Číny, které mimo jiné mají snahu proniknout do nejvyšších pater státní moci a ovlivňovat tak směřování České republiky. Odborný podklad je k dispozici zdeČíst dále

TISKOVÁ ZPRÁVA: Ruská podpora Zemanovy kampaně již probíhá, Lukoil zachránil Nejedlého pozici na Hradě

Think-tank Evropské hodnoty představuje nový Kremlin Watch Report, od analytiků Markéty Krejčí, Veroniky Víchové a Jakuba Jandy. Program Kremlin Watch se dlouhodobě věnuje mapování a čelení nepřátelskému vlivu Ruské federace v České republice, a to zejména odhalování takových aktivit, které jsou nepřátelské vůči zájmům České republiky dle platné Bezpečnostní strategie ČR – ať už jde o politickou nezávislost státu, členství v EU a NATO, energetické nezávislosti nebo stabilní sousedství (tedy o ruské agresi vůči Ukrajině). V následující zprávě přinášíme shrnutí hlavních identifikovaných zájmů Ruské federace v ČR, užívaných nástrojů a dosavadního chování české pro-kremelské dezinformační komunity v kontextu prezidentské volby. Report v PDF je dostupný ZDEČíst dále

Desatero euroatlantického nadstranického konsenzu o české zahraniční a bezpečnostní politice

Think-tank Evropské hodnoty prezentuje nové doporučení „Desatero euroatlantického nadstranického konsenzu o české zahraniční a bezpečnostní politice”.  Přináší deset bodů, které by se měly stát stát spojnicí zájmů českého státu napříč politickým spektrem, nikoliv představovat témata pro stranické spory. Autoři jsou Radko Hokovský, ředitel think-tanku Evropské hodnoty a Jakub Janda, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty. V PDF k dispozici zdeČíst dále

Deset nezodpovězených otázek o českých spoluhráčích Kremlu

. Téma: .

O českých spoluhráčích Kremlu je veřejně známo dost. Přesto zbývá řada závažných nezodpovězených otázek. Začněme tím, že pojmenujeme prvních deset. Tento text může sloužit jako snaha poukázat na zatím neprobádaná místa, která zasluhují pozornost profesionální či občanské žurnalistiky. Jen pro ujasnění – nikdo nyní nevolá po kriminalizaci níže uvedených aktivit. Prvním krokem je transparentní rozkrytí různých vlivových pavučin, přičemž řada z nich může být, či je legální. Je však veřejným zájmem zjistit, které nástroje zahraniční diktatura v Česku užívá a které české kolaborující skupiny její zájmy podporují. Kremlin Watch Report dostupný ZDE Číst dále