Aktuální stav rozšiřování Evropské unie

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává pod názvem “Aktuální stav rozšiřování Evropské unie” odborný podklad, který se věnuje police rozšiřování EU. Shrnuje vývoj a podmínky v této oblasti, zaměřuje se na otázku členství Turecka, změny mechanismu přístupového procesu do EU, perspektivu členství Ukrajiny a postoj jednotlivých frakcí v Evropské parlamentu k tomuto tématu. Odborný podklad připravil autor Jakub Vlasák, juniorní analytik think-tanku Evropské hodnoty. V PDF verzi si ho můžete stáhnout ZDE.

 

Číst dále

Two-pack: podklad think-tanku Evropské hodnoty

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává pod názvem “Two pack” odborný podklad, který se věnuje nejnovějšímu vývoji v oblasti integrace fiskální politiky. Autoři Jan Famfule a Kamil Kovář analyzují tento nový legislativní balíček a zasahují ho do kontextu dalších opatřeních, kterými Evropská unie reaguje na finanční krizi. V PDF verzi si ho můžete stáhnout ZDE.

Studie: Jak mají politické strany čelit politickým extremistům?

. Téma: .

kniha

Think-tank Evropské hodnoty a Liga lidských práv za podpory Think Tank Fund Open Society Foundations dokončili mezinárodní výzkumný projekt Defining Responses to Rise of Extremism in Europe, jehož výstupem je čtyřsetstránková editovaná monografie.

Ta se zabývá dvěma oblastmi: její první polovina se zaměřuje na rovinu politického diskurzu týkajícího se integrace menšin a imigrantů, druhá polovina se věnuje evaluaci samotných integračních politik.  Studie se zaměřují na Rakousko, Maďarsko, Dánsko, Českou republiku, samostatné kapitoly jsou věnovány analýze unijní úrovně.

Číst dále

Jaká rozhodnutí čekají české europoslance v letech 2014-2019?

. Téma: .


prospektivNa základě jednoduchého metodologického rámce tato studie přichází s katalogem klíčových témat, o kterých se bude rozhodovat v Evropské unii v následujících letech. Jsou to otázky, o nichž budou přímo či nepřímo spolurozhodovat poslanci, které si zvolíme ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v květnu 2014. Podstatným prvkem je posílení role EP dle platné Lisabonské smlouvy ve volbě předsedy Komise, která bude následovat po ustavení nového parlamentu v červenci 2014. Volby do EP tak přeneseně mimo jiné rozhodnou o předsedovi Komise, jejích členech a dalších předních představitelích Unie. Další balík důležitých témat tvoří neutěšený stav evropských ekonomik. Boj s nezaměstnaností nejen mládeže, vleklá krize eurozóny, neschopnost některých států dostát svým finančním závazkům a vynucená úsporná opatření tvoří prostor pro soupeření různých politických konceptů a návrhů řešení. Toto soupeření se odehrává jak na tradičním pravolevém politickém spektru, tak i na specifické štěpící linii mezi posilováním společných řešení nebo naopak preferováním národní úrovně. Stranou by nezůstane ani budoucí vývoj Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která by měla posílit vliv EU na globální úrovni, tak aby odpovídal její ekonomické síle. Podobně i spolupráce v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí v sobě obsahuje mnoho kontroverzních témat s výraznými ekonomickými dopady. Volby do EP mohou rozhodnout o budoucím směru EU a bylo by chybou v kampani zůstat pouze u domácích témat.

Samotná studie ke stažení ZDE.

Studie: Jak pracovali čeští europoslanci v letech 2009 – 2013?

. Téma: .

retrospektiv

Tato studie se zabývá systematickým hodnocením práce českých europoslanců za období od posledních voleb. Konkrétně tedy od počátku sedmého funkčního období až do posledního plenárního zasedání před začátkem zpracování této studie (14. 07. 2009–14. 07. 2013). Navazuje na obdobné odborné práce z jiných států EU a snaží se přinést relevantní argumenty pro rozhodování ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v květnu 2014. Nutnost podrobněji sledovat práci europoslanců je úzce svázána se zvyšujícími se pravomocemi EP. Studie pracuje s osmi kvantitativními indikátory činnosti poslanců EP. Jedná se o docházku na plenární zasedání a účast na jmenovitých hlasováních. Dále jsou to počty zpráv předložených zpravodajem, stanovisek (k legislativním návrhům) předložených navrhovatelem, pozměňovacích návrhů, parlamentních otázek (směřovaných na Radu a Komisi), písemných prohlášení, návrhů usnesení, o nichž se hlasuje na plenárním zasedání, a nakonec o počty vystoupení na plenárním zasedání. Tato data jsou následovně zpracována do tabulek a žebříčků, aby poslanci mohli být snadno porovnáni mezi sebou navzájem. Druhým srovnáním je vztažení výsledků českých europoslanců jako celku na kontrolní skupiny – například průměrné hodnoty daných indikátorů pro postkomunistické státy EU nebo původní EU – 15. Výsledky ukazují, že jednotliví čeští europoslanci se ve své pracovní aktivitě na půdě EP výrazně liší. Od velmi aktivních europoslanců, kteří snesou srovnání i s poslanci EU – 15, až po ty, kteří v oblastech vyžadujících větší osobní iniciativu zcela zaostávají a jejich práce se nejeví jako dostatečná. To představuje výrazný argument pro výběr nových kandidátů v příštím roce. Další významné zjištění je, že průměrné hodnoty pro české europoslance se zpravidla nacházejí pod průměry kontrolních skupin, což ještě podtrhává nutnost věnovat v nadcházející předvolební kampani pozornost i otázce pracovní aktivity českých europoslanců, zvláště u těch kandidátů, kteří usilují o znovuzvolení.

Samotná studie ke stažení ZDE.

Strategie působení ČR v EU: Kupředu ni krok

. Téma: .

Po třech letech svého působení naplnil bývalý kabinet Petra Nečase jeden ze závazků ze svého programového prohlášení, a to když 15. května roku 2013 schválil Strategii působení ČR v EU. Jan a Kamil Kovářovi společně s Lukášem Tichým jsou autory politického komentáře think-tanku Evropské hodnoty, jenž se věnuje postojům jeho vlády k vybraným celoevropským otázkám a rozebírá zmíněnou Strategii působení ČR v EU. Tuto osmistránkovou analýzu si můžete ve formátu pdf stáhnout ZDE. Číst dále