Background paper: Vyzbrojování Armády České republiky

. Téma: .

Cílem tohoto analytického textu je zmapovat veřejnou a odbornou diskuzi o reformě armády České republiky a zvážit možnosti, které má armáda při vyzbrojování. Tento dokument je dílčím výstupem Programu o českých zájmech v Evropě pro talentované studenty. Bude sloužit jako podklad pro veřejnou debatu, kterou think-tank Evropské hodnoty pořádá 27. března 2013 v Praze. Postoje prezentované v textu vyjadřují názor autorů a nemusejí se shodovat s postoji organizátora (Evropské hodnoty) ani partnerů projektu. Číst dále

Background paper: Česká imigrační politika – stát se stává vyhledávanou cílovou zemí?

. Téma: .

Cílem tohoto analytického textu je zmapovat veřejnou a odbornou diskuzi o směřování české imigrační politiky v evropském kontextu. Tento dokument je dílčím výstupem Programu o českých zájmech v Evropě pro talentované studenty. Tento dokument sloužil jako podklad pro veřejnou debatu, kterou think-tank Evropské hodnoty pořádal 13. února v Praze. Postoje prezentované v textu vyjadřují názor autorů a nemusejí se shodovat s postoji  organizátora (Evropské hodnoty) ani partnerů projektu.

DOKUMENT KE STAŽENÍ V PDF

Background paper: Česká zahraniční politika – lidská práva, nebo ekonomické zájmy?

. Téma: .

Cílem tohoto analytického paperu je zmapovat veřejnou a odbornou diskuzi o směřování české zahraniční politiky mezi hodnotami, jakými jsou podpora dodržování lidských práv ve světě na jedné straně a primární podpora ekonomických zájmů na straně druhé. Tento dokument je dílčím výstupem Programu o českých zájmech v Evropě pro talentované studenty. Sloužil jako podklad pro veřejnou debatu, kterou think-tank Evropské hodnoty pořádal 6. prosince 2012 v Praze.

 DOKUMENT KE STAŽENÍ V PDF

Tajemství českého úspěchu?!

. Téma: .

11Může být Česká republika v Evropské unii úspěšnější? Můžeme lépe využít možností, které nám členství v Unii nabízí? Můžeme se dokonce zařadit mezi ty státy, které mají klíčové slovo při každodenním rozhodování a určování dalšího směřování evropské integrace? Rozhodně ano! Tato publikace přináší refl exe, analýzy a konkrétní doporučení předních odborníků na fungování EU, kteří odkrývají, v čem spočívá tajemství úspěchu České republiky v Evropské unii.

STAŽENÍ PUBLIKACE V PDF