Jak má poslanec KSČM Zdeněk Ondráček kontrolovat BIS, když sám naplňuje hrozby, před kterými kontrarozvědka varuje?

Poslanec Zdeněk Ondráček, člen Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby dle případové studie Romana Mácy, analytika programu Kremlin Watch think-tanku Evropské hodnoty, jedná v souladu se všemi body týkajícími se cílů ruského informačního působení v českém prostoru v roce 2015 definovanými ve výroční zprávě BIS. Číst dále

Právní nástroje boje proti dezinformační kampani: evropské zkušenosti

Česká republika je několik let terčem aktivní informační války vedené Kremlem. Přesto zde nebyl zaznamenán jediný případ dezinformace, která by byla na základě podnětu či vlastní aktivity prošetřována orgány činné v trestním řízením či by se jí zabýval regulátor, který v této oblasti dohlíží na audovizuální vysílání (internet regulací nepodléhá).

Jaké nástroje boje proti dezinformační kapmani poskytuje český právní řád? Detailní analýzu přináší následující studie:

Číst dále

Šest praktických kroků jak ubránit českou demokracii před bažinou konspirátorů

Dezinformační kampaň Putinova Ruska a jeho českých spoluhráčů je čím dál úspěšnější. V Česku funguje podle našich zjištění 39 velmi aktivních webů, které buď dezinformace a konspirace samy vytváří, nebo jim poskytují prostor. Mezi nejvýznamnější tvůrce patří AC24, Sputnik Česká republika, Svět kolem nás, První Zprávy a Aeronet, důležitou roli na dezinformační scéně hrají i Parlamentní listy. Ty dezinformátorům poskytují značný prostor a díky své zhruba půl milionové čtenosti a zhruba třem desítkám zákonodárců, kteří se jim měsíčně svěřují, představují efektivní napojení na širší čtenářské skupiny i mimo konspirátorské akvárko.

Představujeme šest realistických kroků, co je možné s plíživou konspirační bažinou dělat. Číst dále