Fact checking manuál

. Téma: .

V dnešní době jsme díky volnému přístupu k sociálním sítím obklopeni množstvím informací, které jsme schopni okamžitě šířit dál. Dokumenty na internetu rychle vznikají a zanikají, proto se také může jednoduše stát, že narazíme na informace, které nejsou pravdivé.  Ať už je záměr autora pro jejich šíření jakýkoliv, nesmíme věřit všemu, co je na sociálních sítích a pravdivost informací si musíme ověřovat. Think-tank Evropské hodnoty k tomu vydává praktický manuál. Ve formátu PDF je k dispozici ZDE. Číst dále

Jak má poslanec KSČM Zdeněk Ondráček kontrolovat BIS, když sám naplňuje hrozby, před kterými kontrarozvědka varuje?

Poslanec Zdeněk Ondráček, člen Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby dle případové studie Romana Mácy, analytika programu Kremlin Watch think-tanku Evropské hodnoty, jedná v souladu se všemi body týkajícími se cílů ruského informačního působení v českém prostoru v roce 2015 definovanými ve výroční zprávě BIS. Číst dále

Právní nástroje boje proti dezinformační kampani: evropské zkušenosti

Česká republika je několik let terčem aktivní informační války vedené Kremlem. Přesto zde nebyl zaznamenán jediný případ dezinformace, která by byla na základě podnětu či vlastní aktivity prošetřována orgány činné v trestním řízením či by se jí zabýval regulátor, který v této oblasti dohlíží na audovizuální vysílání (internet regulací nepodléhá).

Jaké nástroje boje proti dezinformační kapmani poskytuje český právní řád? Detailní analýzu přináší následující studie:

Číst dále