Zvědavec

zved

WWW: Zvědavec

Sociální sítě: Facebook

Počet vydaných textů za duben 2016: 26

Vznik: 1999

Poslání: Web na svých stránkách píše, že „největším zlem současného systému je politická korektnost, drtivá ideologie, nové náboženství posledních třiceti let, které nemá heretiků.“ Cílem serveru by pak mělo být „bojovat proti politické korektnosti psaným slovem, odhalováním její pravé podstaty a pokrytectví.“

Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování:

Jeho vydavatelem je Vladimir Stwora, Čech žijící v Kanadě. V září 2011 byl Stwora pravomocně odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na půl roku za to, že na Zvědavci v roce 2007 zveřejnil článek jiného autora zpochybňující existenci koncentračních táborů i plynových komor. Svůj web popisuje jako „one man show“, své příspěvky zde však publikuje rozsáhlé množství autorů, kteří jsou podepsáni obvykle přezdívkami.

Oficiálně je web financován výhradně z finančních darů, na jejichž nedostatek si Vladimir Stwora v článcích na webu s průběžnou pravidelností stěžuje. Podle jeho slov jsou měsíční náklady na provoz webu zhruba 30 000 Kč, jelikož se ale obvykle nepodaří z dobrovolných darů čtenářů vybrat celou částku, zbytek doplácí sám.

Doména webu je zaregistrovaná na panamskou firmu WhoisGuard, která poskytuje anonymitu vlastníkům domén.

Charakteristika obsahu:

Tento web se mimo jiné podílel na dezinformaci o policistech převlečených za neonacisty během únorových demonstrací v Praze. Publikoval také kritiku Dohody o obchodu se službami TISA jakožto zbraně konečného vítězství snah Spojených států ovládnout světový obchod, jejímž hlavním nebezpečím má být likvidace sociální funkce státu (vzdělání, zdravotnictví) a její přechod na nadnárodní struktury. Ve skutečnosti z působnosti dohody jsou oblasti, jako je vzdělávání a zdravotnictví, na žádost EU zcela vyjmuty. Na Zvědavci vyšel rovněž text založený na článku z The New Yorker, který však původní obsah týkající se zahraniční politiky USA na Blízkém východě výrazně „překroutil“.

Články jsou koncipované spíše jako názorové komentáře než zpravodajské texty. Opírají se mnohdy o konspirační teorie a předkládají nepodložené informace jako jasná fakta. Často se věnují kritice USA nebo Izraele.